Home Aktualności Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

by Dariusz Baranowski
0 comment
odszkodowania

Niepoprawnie wykonany zabieg może być źródłem ogromnych problemów z zdrowiem. Oddając się w ręce specjalistów nie myślimy o tym, że to błędy medyczne się zdarzają. A jednak. Lekarze nie są nieomylni. Problem polega na tym, że ich pomyłka może nas kosztować utratę zdrowia, co w efekcie oznacza także utratę pracy i pieniędzy na utrzymanie. W takich sytuacjach szukamy pomocy i szukamy specjalistów, którzy będą w stanie uzyskać dla nas należne odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny, lub też błąd lekarski to niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd w sztuce medycznej może pojawić się w trakcie diagnozy, podczas leczenia, a także w trakcie dokonywania zabiegów operacyjnych. Niezależnie od postaci jest on podstawą do uzyskania odpowiedniego odszkodowania.

Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w procedurze cywilnej, oraz w postępowaniu przed Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien być złożony w terminie do 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten maksymalnie może wynosić 3 lata.

Po otrzymaniu i wstępnym rozpoznaniu wniosku, komisja przekazuje go do kierownictwa szpitala, w którym doszło do błędu medycznego i do ubezpieczyciela placówki. Każdy z tych podmiotów ma 30 dni na ustosunkowanie się do roszczeń i złożenie odpowiedzi na piśmie. Komisja ma za zadanie wysłuchać opinii biegłych i przesłuchać świadków. Po zapoznaniu się z szczegółami sprawy wydaje ona decyzję o formie i wysokości odszkodowania za błąd medyczny.

Osoba poszkodowania w wyniku błędu lekarskiego może także wnieść sprawę do sądu cywilnego, w oparciu o pozew prywatny wobec lekarza lub jednostki szpitalnej. Postępowanie to zazwyczaj kończy się wydaniem korzystnego wyroku na rzecz powoda i zasądzeniu wysokiej sumy odszkodowania za błąd medyczny w postaci rekompensaty za szkody i utracone korzyści.

Kancelaria odszkodowawcza Kallex zajmuje się niesieniem pomocy dla osób będących w potrzebie. Utrata zdrowia to jedna z najgorszych sytuacji z jakimi się zmagamy. Osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego potrzebują specjalistycznej ochrony prawnej. To właśnie one mogą liczyć na pomoc w dochodzeniu odszkodowań, które przyniesie im spokój i stabilizację.

You may also like

Leave a Comment